Jesada Technik Museum : เจษฎา เทคนิค มิวเซียม

Jesada Technik Museum ก่อเกิดจากความรักรถและยานหาหนะทุกชนิดของคุณเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์ ที่มีมาตั้งแต่วัยเยาว์ เมื่อมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศบ่อย ๆ โดยเฉพาะประเทศในทวีปยุโรป สิ่งหนึ่งที่ไม่พลาดก็คือการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์ของแต่ละเมืองที่ไปเยือน จนวันหนึ่งเกิดความคิดที่ว่าเมืองไทยน่าจะมีพิพิธภัณฑ์แบบนี้บ้าง จึงเริ่มสะสมรถโบราณเมื่อประมาณ 20 กว่าปีก่อน โดยช่วงแรก ๆ ได้เสาะหาจากภายในประเทศเป็นหลัก

สำหรับรถโบราณคันแรกที่ได้จากต่างประเทศ คือ Messerschmitt KR200 ไมโครคาร์สัญชาติเยอรมัน ที่ประมูลได้มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อ พ.ศ. 2542 จากนั้นก็สะสมยานยนต์จากต่างประเทศเรื่อยมา ผ่านไปอีกหลายปี ยานยนต์ในคอลเล็กชั่นมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นหลายร้อยคัน จึงได้ตัดสินใจเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แบ่งปันให้คนทั่วไปได้เข้าชมในปลายปี พ.ศ. 2549

ปณิธานของคุณเจษฎาในการก่อตั้งเจษฎาเทคนิคมิวเซียมนั้น ต้องการให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่หวังผลกำไร มุ่งหวังที่จะอนุรักษ์มรดกและประวัติศาสตร์ทางยานพาหนะและเครื่องจักรกลจากทั่วทุกมุมโลก มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เรียนรู้ เสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจแก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

Jesada Technik Museum จัดแสดงยานพาหนะโบราณทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เปิดให้เข้าเยี่ยมชมโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมภายนอกพิพิธภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย กิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ งานช่วยเหลือสังคม และส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศ

ราคาค่าเข้าชม: ไม่มีค่าใช้จ่าย

ที่อยู่: 100 หมู่ 2 ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

เบอร์ติดต่อ: 02-8832880

เว็บไซต์: www.jesadatechnikmuseum.com